Easuni ⁄ Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

 

Phần Chính sách bảo mật & bảo vệ Quyền riêng tư này trình bày về việc chúng tôi xử lý thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi thu thập được khi bạn ở trong trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi, và khi bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi hoặc dịch vụ của các đối tác nhưng có liên kết với dịch vụ của chúng tôi.

Quy định này không áp dụng cho những cách thức xử lý thông tin của các công ty mà chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát, hoặc những người không phải là nhân viên của chúng tôi hay những người không do chúng tôi quản lý.

Dữ liệu của bạn sẽ được lưu và xử lý tổng thể hay từng phần ở Việt Nam. Nếu bạn truy cập trang web hay ứng dụng Easuni từ một địa điểm nằm ngoài nước Việt Nam, việc sử dụng ứng dụng được hiểu là bạn đồng ý chuyển dữ liệu của mình ra ngoài phạm vi nước đó và gửi tới Việt Nam. Chính sách Bảo mật này chỉ áp dụng cho các thông tin mà chúng tôi thu thập trên trang web hoặc ứng dụng di động Easuni và không áp dụng cho thông tin mà chúng tôi thu thập được theo cách khác.

 1. Các Thông Tin Có Thể Nhận Dạng Cá Nhân Nào Được Thu Thập Từ Bạn

Easuni thu thập thông tin theo một số cách từ các mục khác nhau trên trang web hoặc ứng dụng di động của mình.

Một số thông tin cá nhân được tập hợp lại khi bạn đăng ký. Trong khi đăng ký, chúng tôi hỏi tên và địa chỉ email của bạn. Hệ thống cũng có thể hỏi địa chỉ đường phố, thành phố, bang/tỉnh, mã vùng/bưu điện, quốc gia, số điện thoại, thông tin thanh toán và địa chỉ máy (URL) của website của bạn, mặc dù chỉ những trường được đánh dấu sao * trên phần đăng ký mới là thông tin bắt buộc. Easuni cũng thu thập hoặc có thể thu thập thông tin nhân khẩu học không chỉ từ riêng bạn như tuổi tác, ưu tiên, giới tính, các mối quan tâm và sở thích. Đôi khi chúng tôi thu thập hoặc có thể thu thập một kết hợp của hai kiểu thông tin. Ngay khi bạn đăng ký, bạn không còn vô danh với Easuni nữa, bạn có tên truy cập và có thể khai thác đầy đủ các sản phẩm/dịch vụ mà chúng tôi cung cấp trên trang web hoặc ứng dụng di động.

Ngoài thông tin đăng ký, đôi khi chúng tôi có thể hỏi bạn thông tin cá nhân bao gồm (nhưng không hạn chế) khi bạn đặt đặt chuyến xe hoặc khai thác các tính năng khác của Easuni. Nếu bạn liên lạc với chúng tôi, chúng tôi có thể giữ một bản ghi nhớ về sự liên lạc này.

Chúng tôi cũng có thể nhận được các thông tin nhận dạng cá nhân do các đối tác cung cấp khi bạn sử dụng dịch vụ của họ nhưng có sự liên kết phối hợp cung cấp của chúng tôi. Chúng tôi cũng tự động nhận được và ghi lại các thông tin trong các tập tin ghi chép trong máy chủ của chúng tôi từ cửa sổ trình duyệt của bạn, trong đó bao gồm địa chỉ IP, thông tin về tập tin cookie.

 1. Cookies Là Gì Và Cách Chúng Được Sử Dụng

Là một phần của việc đưa ra và cung cấp các dịch vụ cá nhân và theo yêu cầu khách hàng, Website Easuni có thể dùng các cookie để lưu và đôi khi theo dõi thông tin về bạn. Cookie là một lượng nhỏ dữ liệu được gửi tới trình duyệt của bạn từ máy chủ web và được lưu trên đĩa cứng máy tính của bạn. Một vài tính năng của Easuni đòi hỏi bạn chấp nhận các cookie mới có thể sử dụng được. (xem mục “Bạn có những lựa chọn nào khi thu thập, sử dụng và phân phối thông tin của bạn” để có thông tin chi tiết hơn về các cookie).

Nói chung, chúng tôi dùng các cookie cho các mục đích sau đây:

(1) Nhận dạng và gắn nhãn cho tất cả các công việc “mới” từ lần cuối cùng của bạn ghé thăm website

(2) Lưu theo yêu cầu hoặc vĩnh viễn tên truy cập và mật khẩu lên máy của bạn để bạn không phải nhập lại mỗi lần ghé thăm website của chúng tôi

(3) Cho phép bạn “kiểm tra danh sách” các công việc mà bạn muốn đánh dấu để giữ lại và xem sau này

Các đối tác liên kết của Easuni cũng có thể dùng các cookie của riêng họ.

Easuni cũng sẽ tập hợp và có thể tập hợp thông tin nào đó về việc sử dụng Website Easuni của bạn, chẳng hạn những khu vực bạn ghé thăm và những dịch vụ bạn truy nhập. Ngoài ra, Website Easuni cũng có thể thu thập những thông tin về phần cứng, phần mềm trên máy tính của bạn. Thông tin này có thể bao gồm những không hạn chế địa chỉ IP, kiểu trình duyệt, tên miền, các mục bạn truy nhập và các địa chỉ website tham chiếu.

 1. Thông Tin Của Bạn Được Sử Dụng Như Thế Nào

Bằng việc cung cấp thông tin của mình, bạn đồng ý để trang web và ứng dụng di động Easuni, các công ty liên kết, đơn vị trực thuộc và các thành viên trực thuộc Easuni, Co .Ltd có thể sử dụng thông tin của bạn, dù đó là thông tin cá nhân, nhân khẩu học, tập hợp hay kỹ thuật, đều nhằm mục đích điều hành và cải tiến Easuni, tăng cường tiện ích cho người sử dụng hoặc giới thiệu và phân phối các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể dùng thông tin thu thập được để thông báo cho bạn về những sản phẩm và dịch vụ do Easuni hay các công ty đối tác cung cấp, hoặc để xin ý kiến của bạn về các sản phẩm và dịch vụ hiện tại hay những sản phẩm và dịch vụ tiềm năng mới.

Chúng tôi cũng có thể dùng thông tin liên lạc của bạn để gửi cho bạn email hoặc các thông báo khác về những cập nhật tại website và ứng dụng di động của chúng tôi. Nội dung và tần suất của những thông báo này sẽ thay đổi tuỳ thuộc vào thông tin mà chúng tôi có về bạn. Ngoài ra, vào lúc đăng ký, bạn có quyền lựa chọn nhận những thông tin, thông báo và các chương trình khuyến mãi bao gồm nhưng không hạn chế các bản tin miễn phí từ Easuni  liên quan đến những loại xe mà bạn có thể đặc biệt quan tâm.

Chúng tôi có một khu vực để bạn có thể liên lạc với chúng tôi. Bất kỳ phản hồi nào bạn gửi đến cho chúng tôi sẽ trở thành tài sản của chúng tôi và chúng tôi có thể dùng phản hồi đó (chẳng hạn các câu chuyện thành công) cho các mục đích tiếp thị, hoặc liên hệ với bạn để có thêm thông tin.

 1. Ai Đang Thu Thập Thông Tin Của Bạn

Khi được hỏi về các thông tin cá nhân trên trang web và ứng dụng di động của Easuni, có nghĩa là bạn đang chia sẻ thông tin đó với riêng Easuni, trừ phi có thông báo cụ thể khác. Tuy nhiên, một số hoạt động do đặc trưng của chúng, sẽ dẫn đến việc thông tin cá nhân của bạn được tiết lộ cho những người sử dụng khác của trang web và ứng dụng Easuni biết. Ví dụ, khi bạn điền thông tin lên bản thông báo đặt xe, hay thông tin bạn đăng ký kèm theo xe của bạn khi đăng trên hệ thống,, thông tin này nói chung sẽ được gộp trong công việc của bạn, trừ phi có thông báo cụ thể khác.

 1. Tiết lộ và chia sẻ thông tin

Chúng tôi không tiết lộ cho bên thứ ba thông tin cá nhân của bạn, cũng như thông tin cá nhân và nhân khẩu học kết hợp, hoặc thông tin về việc sử dụng ứng dụng Easuni của bạn (chẳng hạn các khu vực bạn ghé thăm, hay các dịch vụ mà bạn truy cập), trong những trường hợp giới hạn sau:

 1. Chúng tôi được bạn đồng ý cho tiết lộ thông tin đó.
 2. Chúng tôi cần tiết lộ thông tin của bạn để cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu.
 3. Chúng tôi cần gửi thông tin đó cho những công ty hoạt động thay mặt cho chúng tôi để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn. (Trừ khi chúng tôi thông báo cho bạn biết nội dung khác, các công ty này không có quyền sử dụng các thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi cung cấp cho họ vượt quá phạm vi cần thiết để trợ giúp chúng tôi).
 4. Chúng tôi tuân theo các trát lệnh, lệnh tòa án hoặc thủ tục pháp lý.
 1. Những Lựa Chọn Dành Cho Bạn Khi Thu Thập, Sử Dụng Và Phân Phối Thông Tin Cá Nhân

Nếu bạn chọn không đăng ký hoặc cung cấp thông tin cá nhân, bạn sẽ không thể dùng phần lớn website và ứng dụng của Easuni.

Bạn cũng có các lựa chọn liên quan tới các cookie. Bằng cách thay đổi các ưu tiên trình duyệt của mình, bạn có thể chọn chấp nhận tất cả các cookie, hay được thông báo khi một cookie được thiết lập, hoặc loại bỏ tất cả các cookie. Nếu bạn chọn loại bỏ tất cả các cookie, bạn sẽ không thể dùng các dịch vụ của Website Easuni có yêu cầu đăng ký sử dụng. Những dịch vụ này bao gồm việc nhận dạng các công việc mới đã được đăng lên từ lần ghé thăm cuối cùng, tự đăng nhập và tính năng kiểm tra danh sách. Bạn vẫn có thể dùng hầu hết các tính năng của website đặt xe Easuningay cả khi bạn không chấp nhận các cookie.

 1. Bạn Có Thể Truy Nhập, Cập Nhật Và Xoá Thông Tin Của Bạn Như Thế Nào

Khi bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi thật sự cố gắng cung cấp cho bạn quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn hoặc để chỉnh sửa dữ liệu này nếu chưa chính xác hoặc xoá dữ liệu đó theo yêu cầu của bạn nếu dữ liệu này không được luật pháp yêu cầu giữ lại. Bạn có thể chỉnh sửa hồ sơ của bạn bất cứ lúc nào. Tất cả những gì bạn cần là tên người dùng và mật khẩu của bạn.

 1. Những thay đổi về Quy định bảo vệ Quyền riêng tư này

Đôi khi chúng tôi có thể sửa đổi qui định này. Nếu có những thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo ở vị trí dễ nhận thấy trên các trang web hay trong ứng dụng của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng thông báo được đăng như vậy sẽ được coi như là bản thông báo đầy đủ và thỏa đáng cho bạn về những thay đổi nói trên.Bạn đồng ý rằng nếu bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi sau khi có sự sửa đổi đó, điều đó có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo qui định được sửa đổi.

 1. Các thắc mắc hoặc gợi ý

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý nào cho chúng tôi về Chính sách bảo mật & Quyền riêng tư, bạn có thể liên lạc với chúng tôi tại support@easuni.com.