Easuni ⁄ Điều khoản & Điều kiện

Điều khoản & Điều kiện

Vui lòng đọc kỹ những điều khoản sử dụng dịch vụ được quy định dưới đây (“Điều khoản sử dụng” hoặc “Hợp Đồng”) trước khi truy nhập và sử dụng dịch vụ trên website và ứng dụng Easuni.com (sau đây gọi là ứng dụng di động Easuni) của Công ty TNHH Ứng dụng công nghệ Eastern Unicorn (sau đây gọi là “Công ty”). Bằng việc sử dụng Dịch vụ (như được định nghĩa dưới đây). Bằng việc sử dụng ứng dụng di động EASUNI được cung cấp bởi Công ty (“Ứng dụng”), và tải về, cài đặt hoặc sử dụng bất kỳ phần mềm liên quan nào (“Phần mềm”) do Công ty cung cấp với mục đích hỗ trợ người có nhu cầu sử dụng dịch vụ vận tải để di chuyển đến các địa điểm cụ thể được kết nối với các nhà cung cấp dịch vụ vận tải bên thứ ba (gọi chung là “Dịch vụ”), người dùng đồng ý rằng người dùng đã đọc, hiểu, chấp nhận và đồng ý với Điều khoản sử dụng. Người dùng cũng đồng ý với các cam đoan được đưa ra dưới đây. Nếu người dùng không đồng ý hoặc không thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều khoản sử dụng Dịch vụ và không muốn tiếp tục sử dụng Dịch vụ, vui lòng không tiếp tục sử dụng Ứng dụng (như được định nghĩa dưới đây) hoặc Dịch vụ này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bản thỏa thuận này, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email support@Easuni.com.

Dịch Vụ Của Công ty TNHH Ứng dụng công nghệ Eastern Unicorn

CÔNG TY LÀ MỘT CÔNG TY CÔNG NGHỆ KHÔNG CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN TẢI, HOẶC DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA VÀ CÔNG TY KHÔNG PHẢI LÀ NHÀ CUNG CẤP DICH VỤ VẬN TẢI, HOẶC DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA (“NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ”). VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN TẢI HOẶC DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA LÀ TÙY THUỘC VÀO QUYẾT ĐỊNH CỦA NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THỨ BA VÀ VIỆC CHẤP NHẬN SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ NÀY LÀ TÙY THUỘC VÀO QUYẾT ĐỊNH CỦA NGƯỜI DÙNG. DỊCH VỤ MÀ CÔNG TY CUNG CẤP CHỈ LÀ KẾT NỐI NGƯỜI DÙNG VỚI CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THỨ BA NÀY. DO VẬY, CÔNG TY KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM HAY NGHĨA VỤ PHÁP LÝ NÀO ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI VÀ/HOẶC SAI SÓT CỦA BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THỨ BA NÀO VÀ/HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ VẬN TẢI HOẶC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP CHO NGƯỜI DÙNG.

 1. Cam Đoan, Bảo Đảm và Nghĩa Vụ

Bằng việc dùng Dịch vụ, người sử dụng cam đoan và bảo đảm một cách cụ thể rằng người sử dụng có đầy đủ quyền hợp pháp để chấp thuận và đồng ý với Điều khoản dùng và rằng người sử dụng đủ mười tám (18) tuổi. Không giới hạn những phần đã đề cập ở trên, Dịch vụ không dành cho người dưới mười tám (18) tuổi hay những đối tượng bị ngăn cấm tham gia vào một thỏa thuận mang tính hợp đồng dưới bất kỳ hình thức nào. Bằng việc dùng Dịch vụ, người sử dụng cam đoan và bảo đảm thêm rằng người sử dụng có quyền, thẩm quyền và năng lực để dùng Dịch vụ và để tuân theo Điều khoản dùng. người sử dụng cũng đồng thời xác nhận rằng những thông tin người sử dụng cung cấp là đúng, đầy đủ và chính xác. Việc người sử dụng dùng Dịch vụ là để phục vụ riêng cho cá nhân mình. người sử dụng cam kết sẽ không ủy quyền cho người khác dùng danh tính hoặc tư cách của bản thân để dùng Ứng dụng của mình, đồng thời, người sử dụng cũng không được chuyển giao hoặc chuyển nhượng tài khoản người sử dụng của mình cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác bằng bất kỳ cách nào. Khi dùng Dịch vụ, người sử dụng đồng ý tuân thủ tất cả các luật lệ áp dụng tại quốc gia của mình hoặc tại nơi người sử dụng có mặt khi đang dùng Dịch vụ.

Người sử dụng chỉ có thể tiếp cận Dịch vụ theo các phương thức được phép. người sử dụng có trách nhiệm kiểm tra và đảm bảo đã tải đúng Phần mềm tương thích dành cho thiết bị của mình. Công ty không chịu trách nhiệm đối với việc người sử dụng không có một thiết bị tương thích hoặc nếu người sử dụng đã tải một phiên bản Phần mềm không đúng hoặc không tương thích dành cho thiết bị của mình. Công ty bảo lưu quyền không cho phép người sử dụng dùng Dịch vụ trong trường hợp người sử dụng dùng Ứng dụng và/hoặc Phần mềm trên một thiết bị không tương thích hay không được cho phép hoặc dùng với mục đích khác với mục đích mà Phần mềm và/hoặc Ứng dụng hỗ trợ. Bằng việc dùng Phần mềm hoặc Ứng dụng, người sử dụng đồng ý rằng:

 • Người sử dụng sẽ chỉ dùng Dịch vụ cho các mục đích hợp pháp;
 • Người sử dụng sẽ chỉ dùng Dịch vụ phù hợp với mục đích mà Dịch vụ hỗ trợ;
 • Người sử dụng sẽ không dùng Ứng dụng để gửi và lưu trữ bất kỳ tài liệu hoặc thông tin trái phép nào hoặc phục vụ các mục đích lừa đảo;
 • Người sử dụng sẽ không dùng Ứng dụng và/hoặc Phần mềm để làm phiền, quấy rối, quấy nhiễu hoặc thực hiện đặt dùng dịch vụ giả mạo;
 • Người sử dụng sẽ không dùng Dịch vụ, Ứng dụng và/hoặc Phần mềm vì mục đích nào khác ngoài mục đích dùng Dịch vụ và/hoặc dùng những tính năng khác được tích hợp trên Ứng dụng được Công ty cho phép tại từng thời điểm;
 • Người sử dụng sẽ không liên hệ với Nhà Cung cấp Dịch vụ vì những mục đích khác ngoài mục đích dùng Dịch vụ;
 • Người sử dụng sẽ không dùng thông tin của Nhà Cung cấp Dịch vụ vì mục đích nào khác ngoài mục đích dùng Dịch vụ;
 • Người sử dụng sẽ không làm ảnh hưởng xấu đến hoạt động bình thường của mạng lưới;
 • Người sử dụng sẽ không hoặc không có ý định, cho dù là cố ý hay vô ý, gây ra thiệt hại đối với Nhà Cung cấp Dịch vụ;
 • Người sử dụng sẽ không làm tổn hại đến Dịch vụ, Ứng dụng và/hoặc Phần mềm dưới bất kỳ hình thức nào;
 • Người sử dụng sẽ không sao chép, hoặc phân phối Phần mềm hoặc nội dung khác mà không có sự cho phép bằng văn bản của Công ty;
 • Người sử dụng sẽ chỉ dùng Phần mềm và/hoặc Ứng dụng cho riêng người sử dụng và sẽ không bán lại cho một bên thứ ba;
 • Người sử dụng sẽ bảo toàn và bảo mật mật khẩu tài khoản của mình hoặc bất kỳ phương thức nhận dạng nào mà chúng tôi cung cấp để người sử dụng dùng Ứng dụng và/hoặc tiếp cận dùng Dịch vụ;
 • Người sử dụng sẽ cung cấp cho chúng tôi bất kỳ bằng chứng về nhận dạng nào mà chúng tôi có thể yêu cầu một cách hợp lý;
 • Người sử dụng phải biết và đồng ý rằng chỉ có một tài khoản được đăng ký trên một thiết bị di động;
 • Người sử dụng đồng ý cung cấp thông tin chính xác, cập nhật và đầy đủ theo yêu cầu của Dịch vụ và có trách nhiệm duy trì và cập nhật thông tin của mình một cách kịp thời để đảm bảo rằng các thông tin này luôn chính xác, cập nhật và đầy đủ vào mọi thời điểm trong thời hạn của Thỏa thuận này. người sử dụng cam kết rằng Công ty có thể tin cậy vào tính chính xác, cập nhật và đầy đủ của các thông tin mà người sử dụng cung cấp. người sử dụng xác nhận rằng nếu các thông tin về người sử dụng là không đúng, chính xác, cập nhật hoặc đầy đủ trên bất kỳ phương diện nào thì Công ty có quyền chấm dứt Thỏa thuận này và chấm dứt việc dùng Dịch vụ của người sử dụng bất kỳ lúc nào dù có hoặc không thông báo;
 • Người sử dụng sẽ chỉ dùng một điểm truy cập hoặc tài khoản dữ liệu (AP) mà người sử dụng được phép dùng;
 • Người sử dụng không được dùng bất kỳ phương tiện nào để lừa đảo Công ty hoặc thu lợi cho bản thân, bằng bất kỳ hình thức nào, cho dù là mang tính chất lừa đảo hay tính chất khác, thông qua bất kỳ sự kiện, hoạt động quảng cáo hoặc chiến dịch nào do Công ty tiến hành để khuyến khích tài khoản mới hoặc việc dùng Dịch vụ bởi các khách hàng mới hoặc hiện tại;
 • Người sử dụng ý thức rõ rằng khi yêu cầu các dịch vụ vận tải thông qua Ứng dụng hoặc khi dùng Dịch vụ, mức cước viễn thông tiêu chuẩn sẽ được áp dụng;
 • Người sử dụng sẽ không quấy rối hoặc có hành vi không đúng đắn hoặc thiếu tôn trọng đối với Công Ty và/hoặc Nhà Cung cấp Dịch vụ;
 • Người sử dụng không được gây ảnh hưởng xấu hoặc phá hoại sự vận hành bình thường của mạng lưới nơi Dịch vụ vận hành;
 • Người sử dụng đồng ý rằng việc dùng Ứng dụng, Dịch vụ và/hoặc các tính năng được tích hợp trên Ứng dụng của người sử dụng sẽ phụ thuộc vào Chính sách Bảo mật của Công ty và có thể được sửa đổi theo thời gian; và
 • Người sử dụng đồng ý nhận hoàn toàn trách nhiệm và nghĩa vụ đối với toàn bộ tổn thất hoặc thiệt hại xảy ra với chính bản thân, Nhà Cung cấp Dịch vụ, Công ty và bất kỳ bên thứ ba nào khi người sử dụng vi phạm bất kỳ quy định nào của Điều khoản dùng này.
 1. Thanh toán

người sử dụng hiểu rằng việc dùng các Dịch vụ có thể phát sinh chi phí cho các dịch vụ hoặc hàng hóa mà người sử dụng nhận được từ một Nhà cung cấp Bên Thứ ba (“Phí”). Sau khi người sử dụng nhận được dịch vụ hoặc hàng hóa thông qua việc dùng Dịch vụ, Easuni sẽ tạo điều kiện thanh toán các khoản Phí được áp dụng thay mặt Nhà cung cấp Bên Thứ ba như đại lý thu nhận thanh toán của Nhà cung cấp Bên Thứ ba. Thanh toán các khoản Phí theo cách này sẽ được coi như thanh toán được người sử dụng thực hiện trực tiếp cho các Nhà cung cấp Bên Thứ ba. Các khoản Phí sẽ bao gồm thuế được áp dụng nếu có yêu cầu của pháp luật. Các khoản Phí mà người sử dụng trả là cuối cùng và không được hoàn lại, trừ trường hợp được Easuni quyết định. người sử dụng vẫn có quyền yêu cầu Phí thấp hơn từ một Nhà cung cấp Bên Thứ ba cho các dịch vụ, hàng hóa nhận được từ Nhà cung cấp Bên Thứ ba tại thời điểm nhận dịch vụ, hàng hoá. Easuni sẽ phản hồi mọi yêu cầu từ Nhà cung cấp Bên Thứ ba để thay đổi Phí cho một dịch vụ hoặc hàng hóa cụ thể.

Tất cả các khoản Phí phải trả ngay lập tức và việc thanh toán sẽ được thực hiện bằng một trong các phương thức mà Easuni đặt ra.

Giữa người sử dụng và Easuni, Easuni có quyền tùy ý thiết lập, xóa và/hoặc sửa đổi Phí đối với bất kỳ hoặc tất cả các dịch vụ hoặc hàng hóa nhận được thông qua việc dùng Dịch vụ tại bất kỳ thời điểm nào. Hơn nữa, người sử dụng công nhận và đồng ý rằng Phí áp dụng tại các khu vực địa lý nhất định có thể tăng đáng kể trong thời gian nhu cầu cao. Easuni sẽ thông báo cho người sử dụng về những khoản phí có thể được áp dụng. Tùy từng thời điểm, Easuni có thể cung cấp cho người sử dụng nhất định các chương trình khuyến mãi và giảm giá có thể dẫn đến việc tính phí các khoản tiền khác nhau cho cùng dịch vụ hoặc hàng hóa hay các dịch vụ hoặc hàng hóa tương tự nhận được thông qua việc dùng các Dịch vụ này, điều này đồng nghĩa với việc, nếu người sử dụng nào không nhận được thông báo về chương trình khuyến mãi hay giảm giá, thì chương trình khuyến mãi/giảm giá đó không được áp dụng với người sử dụng ấy. người sử dụng có thể chọn hủy bỏ yêu cầu về các dịch vụ hoặc hàng hóa từ một Nhà cung cấp Bên Thứ ba bất kỳ lúc nào trước khi Nhà cung cấp Bên Thứ ba thực hiện dịch vụ.

Sau khi người sử dụng nhận được các dịch vụ hoặc hàng hóa qua Dịch vụ này, người sử dụng sẽ có cơ hội đánh giá trải nghiệm của mình và để lại phản hồi thêm về Nhà cung cấp Bên Thứ ba.

 1. Thuế

Người sử dụng đồng ý rằng Thỏa thuận này sẽ phải chịu tất cả các khoản thuế, phí và/hoặc lệ phí theo quy định của pháp luật hiện hành, cho dù được ấn định dưới bất kỳ hình thức nào, có hiệu lực áp dụng và liên quan đến bất kỳ loại thuế nào có thể được đưa vào ở bất kỳ thời điểm nào trong tương lai. người sử dụng đồng ý thêm rằng người sử dụng sẽ thực hiện tất cả các hành động cần thiết và/hoặc theo yêu cầu của pháp luật có liên quan để tạo điều kiện, hỗ trợ và/hoặc bảo vệ Công ty trong việc được hưởng hoặc xác nhận thuế đầu vào, hoàn các loại thuế đã thanh toán hoặc có thể phải thanh toán liên quan đến Dịch vụ được cung cấp theo Thỏa thuận này.

 1. Quyền Sở hữu Trí tuệ

Chỉ có Công ty mới được quyền sở hữu đối với Phần mềm và/hoặc Ứng dụng và theo nghĩa rộng hơn là Dịch vụ và bất cứ đề nghị, ý tưởng, yêu cầu nâng cấp, thông tin phản hồi, khuyến nghị hoặc các thông tin nào khác do người sử dụng hoặc bất kỳ bên nào khác có liên quan đến Dịch vụ cung cấp. Các Điều khoản dùng này không tạo nên một thỏa thuận mua bán và không chuyển cho người sử dụng bất kỳ quyền sở hữu nào đối với hoặc liên quan đến Dịch vụ, Phần mềm và/hoặc Ứng dụng, hoặc bất kỳ quyển sở hữu tài sản trí tuệ nào thuộc sở hữu của Công ty và/hoặc các bên cấp phép của Công ty. Tên Công ty, logo Công ty, logo của Dịch vụ, Phần mềm và/hoặc Ứng dụng và logo của Nhà Cung cấp Dịch vụ và tên sản phẩm liên quan đến Phần mềm và/hoặc Ứng dụng là thương hiệu của Công ty hoặc các bên thứ ba, và không được trao quyền hay giấy phép nào để dùng chúng. Để tránh hiểu nhầm, thuật ngữ Phần mềm và Ứng dụng ở đây là bao gồm toàn bộ các bộ phận, quy trình và thiết kế tạo nên Phần mềm và Ứng dụng.

 1. Bảo mật

người sử dụng phải bảo mật tất cả các thông tin và dữ liệu liên quan đến Công ty, các dịch vụ, sản phẩm, công việc kinh doanh, kế hoạch tiếp thị và quảng bá hoặc các hoạt động khác của Công ty cũng như các thông tin liên quan đến Nhà Cung cấp Dịch vụ thứ ba hoặc dịch vụ của bên thứ ba mà đã được tiết lộ với người sử dụng bởi Công ty hoặc đại diện của Công ty (bất kể bằng lời nói hay bằng văn bản, trước, tại hoặc sau ngày của Thỏa thuận này) hoặc đã được người sử dụng thu thập gián tiếp hay trực tiếp, từ Công ty, hoặc đã được tạo ra trong quá trình giao kết Thỏa thuận này. Nghĩa vụ bảo mật nêu trên không áp dụng trong trường hợp người sử dụng có thể chỉ ra rằng các thông tin liên quan:

đã thuộc sở hữu của người sử dụng vào thời điểm tiếp nhận thông tin;

là, hoặc trở thành trong tương lai, thông tin phổ cập mà không phải do lỗi hoặc sai sót của người sử dụng;

đã được tiếp nhận từ một bên thứ ba có quyền tiết lộ chúng; hoặc

phải tiết lộ theo quy định pháp luật.

 1. Bảo mật Thông tin Cá nhân

người sử dụng đồng ý và cho phép Công ty dùng và xử lý Thông tin Cá nhân của người sử dụng cho các Mục đích và theo phương thức như được xác định dưới đây. Vì mục đích của Điều khoản dùng này, “Thông tin cá nhân” có nghĩa là thông tin về người sử dụng mà dựa vào đó có thể xác định danh tính của người sử dụng, bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, số chứng minh thư, số giấy khai sinh, số hộ chiếu, quốc tịch, địa chỉ, số điện thoại, các chi tiết về thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, chủng tộc, giới tính, ngày sinh, địa chỉ thư điện tử, bất kỳ thông tin gì về người sử dụng mà người sử dụng đã cung cấp cho Công ty trong các mẫu đơn đăng ký, đơn xin hoặc bất kỳ tài liệu tương tự nào và/hoặc bất kỳ thông tin gì về người sử dụng mà đã được hoặc có thể thu thập, lưu trữ, dùng và xử lý bởi Công ty theo thời gian và bao gồm các thông tin cá nhân nhạy cảm như dữ liệu liên quan đến sức khỏe, tôn giáo hay tín ngưỡng tương tự khác. Việc cung cấp các Thông tin Cá nhân của người sử dụng là tự nguyện. Tuy nhiên, nếu người sử dụng không cung cấp cho Công ty Thông tin Cá nhân của người sử dụng, việc yêu cầu dùng Ứng dụng của người sử dụng có thể không được hoàn thiện và Công ty sẽ không thể xử lý Thông tin Cá nhân của người sử dụng cho các mục đích nêu dưới đây và có thể khiến Công ty không thể cho phép người sử dụng dùng Dịch vụ. Công ty có thể dùng và xử lý Thông tin Cá nhân của người sử dụng cho việc kinh doanh và các hoạt động của Công ty, bao gồm, nhưng không giới hạn, các mục đích sau đây (“Mục đích”):

Để thực hiện các nghĩa vụ của Công ty đối với bất kỳ hợp đồng nào đã ký kết với người sử dụng;

Để cung cấp cho người sử dụng các dịch vụ theo Điều khoản dùng này;

Để xử lý việc tham gia của người sử dụng trong bất kỳ sự kiện, chương trình khuyến mãi, hoạt động, nhóm trọng điểm, các nghiên cứu, cuộc thi, thăm dò ý kiến, khảo sát hoặc các hoạt động khác và để liên lạc với người sử dụng về việc tham gia vào các sự kiện vừa nêu;

Để xử lý, quản lý, hoặc xác minh yêu cầu dùng Dịch vụ của người sử dụng theo Điều khoản dùng này;

Để xác nhận và/hoặc xử lý các khoản thanh toán theo Điều khoản dùng này;

Để phát triển, nâng cấp và cung cấp những công việc được yêu cầu theo Điều khoản dùng này nhằm đáp ứng nhu cầu của người sử dụng;

Để xử lý bất kỳ khoản bồi hoàn, giảm giá và/hoặc các khoản phí theo quy định của Điều khoản dùng này;

Để tạo điều kiện hoặc cho phép bất kỳ sự kiểm tra theo yêu cầu của Điều khoản dùng này;

Để trả lời các khúc mắc, ý kiến và phản hồi từ người sử dụng;

Để trao đổi với người sử dụng về bất kỳ mục đích nào được liệt kê ở đây;

Để phục vụ các mục đích quản lý hành chính nội bộ như kiểm toán, phân tích dữ liệu, lưu giữ cơ sở dữ liệu;

Để phục vụ các mục đích phát hiện, ngăn chặn và truy tố tội phạm;

Để Công ty thực hiện các nghĩa vụ theo pháp luật;

Để gửi cho người sử dụng các thông báo, bản tin, cập nhật, bưu phẩm, tài liệu quảng cáo, ưu đãi đặc biệt, lời chúc nhân các ngày lễ từ phía Công ty, đối tác, nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ;

Để thông báo và mời người sử dụng tới dự các sự kiện hoặc các hoạt động do Công ty, đối tác, nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ tổ chức;

Để chia sẻ Thông tin cá nhân của người sử dụng với các đại lý, các nhà cung cấp bên thứ ba của Công ty, các nhà phát triển, quảng cáo, đối tác, công ty sự kiện hoặc nhà tài trợ có thể liên hệ với người sử dụng vì bất kỳ lý do gì.

Nếu người sử dụng không đồng ý cho Công ty dùng Thông tin cá nhân của người sử dụng cho bất kỳ Mục đích nào nói trên, xin vui lòng thông báo cho Công ty qua các thông tin liên hệ hỗ trợ có trong Ứng dụng. Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào về Thông tin cá nhân mà người sử dụng đã cung cấp cho chúng tôi, ví dụ, nếu người sử dụng thay đổi địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, chi tiết thanh toán hoặc nếu người sử dụng muốn hủy bỏ tài khoản của người sử dụng, xin vui lòng cập nhật thông tin của người sử dụng bằng cách gửi yêu cầu tới thông tin liên hệ hỗ trợ được cung cấp trong Ứng dụng. Trong khả năng tốt nhất của mình, Công ty sẽ thực hiện các thay đổi như yêu cầu trong vòng mười bốn (14) ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo thay đổi. Bằng việc gửi thông tin, người sử dụng cho phép việc dùng các thông tin đó như quy định trong đơn điền thông tin và trong Điều khoản dùng này.

 1.  Tương tác với bên thứ ba

Trong quá trình dùng Dịch vụ, người sử dụng có thể trao đổi thư tín với, mua hàng hóa và/hoặc dịch vụ từ, hoặc tham gia vào các chương trình khuyến mãi của các nhà cung cấp bên thứ ba, bên quảng cáo hoặc nhà tài trợ trưng bày hàng hóa và/hoặc dịch vụ của họ thông qua Dịch vụ, Phần mềm và/hoặc Ứng dụng. Bất kỳ hoạt động nào như vậy và bất kỳ điều khoản, điều kiện, bảo đảm hoặc cam đoan nào liên quan đến hoạt động đó, sẽ chỉ là quan hệ giữa người sử dụng và bên thứ ba có liên quan. Công ty và các bên cấp li-xăng của Công ty không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý, nghĩa vụ hay trách nhiệm nào đối với bất kỳ sự trao đổi thư tín, mua bán, giao dịch hay quảng cáo nào giữa người sử dụng và bất kỳ bên thứ ba đó. Tập đoàn không chứng nhận bất kỳ ứng dụng hay trang web nào trên Internet mà được liên kết thông qua Dịch vụ, Ứng dụng và/hoặc Phần mềm, và Công ty, các bên cấp phép của Công ty hoặc Tập đoàn không phải chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào về nội dung, sản phẩm, dịch vụ hoặc các tài liệu khác có trên hoặc có sẵn từ các trang web hoặc các nhà cung cấp bên thứ ba. Công ty cung cấp Dịch vụ cho người sử dụng theo Điều khoản dùng này. Tuy nhiên, người sử dụng ghi nhận rằng, một số bên thứ ba cung cấp dịch vụ vận tải, hàng hoá và/hoặc dịch vụ có thể yêu cầu người sử dụng đồng ý với các điều khoản và điều kiện bổ sung hoặc điều khoản và điều kiện khác trước khi người sử dụng dùng hoặc tiếp cận những hàng hóa hoặc dịch vụ đó, và Công ty không phải là một bên liên quan và từ chối mọi trách nhiệm và/hoặc nghĩa vụ pháp lý phát sinh từ những thỏa thuận như vậy giữa người sử dụng và các nhà cung cấp bên thứ ba.

Công ty có thể dựa vào quảng cáo và tiếp thị của bên thứ ba cung cấp qua Dịch vụ và các cơ chế khác để phụ trợ cho Dịch vụ và/hoặc để tăng doanh thu. Bằng việc đồng ý với Điều khoản dùng này, người sử dụng đồng ý nhận các quảng cáo và tiếp thị này. Nếu không muốn nhận các quảng cáo nói trên, người sử dụng cần gửi thông báo bằng văn bản cho Công ty hoặc làm theo quy trình đã được Công ty thiết lập sẵn. người sử dụng ghi nhận rằng nếu người sử dụng lựa chọn không nhận các dịch vụ quảng cáo nói trên, người sử dụng có thể bị tính một khoản phí cao hơn hoặc bị từ chối cho dùng Dịch vụ. Mức lệ phí cao hơn này, nếu có, sẽ được đăng tải trên trang web của Công ty tại http://www.Easuni.com. người sử dụng đồng ý và cho phép Công ty tổng hợp và công bố thông tin về người sử dụng và về việc dùng Dịch vụ của người sử dụng trên nguyên tắc ẩn danh như một phần của hồ sơ khách hàng hoặc báo cáo, phân tích tương tự. người sử dụng đồng ý rằng người sử dụng có trách nhiệm thực hiện các biện pháp cẩn trọng đối với mọi hành động và tương tác của mình với bất kỳ Nhà Cung cấp Dịch vụ thứ ba nào, hoặc các nhà cung cấp, nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ bên thứ ba nào khác mà người sử dụng tương tác thông qua Dịch vụ và/hoặc các tài liệu quảng cáo hoặc tiếp thị được cung cấp thông qua Dịch vụ.

 1.  Bồi thường

Bằng việc chấp thuận Điều khoản dùng này khi dùng Dịch vụ, người sử dụng đồng ý rằng người sử dụng sẽ bảo vệ, bồi thường và đảm bảo cho Công ty, giám đốc, thành viên, nhân viên, luật sư và đại lý của họ được bồi thường đối với bất kỳ và tất cả các yêu cầu bồi thường, phí tổn, thiệt hại, tổn thất, trách nhiệm và chi phí (bao gồm cả phí và phí tổn cho luật sư) phát sinh từ hoặc có liên quan đến:

(a) việc người sử dụng dùng Dịch vụ, Phần mềm và/hoặc Ứng dụng, việc người sử dụng thỏa thuận với các Nhà Cung cấp Dịch vụ bên thứ ba, nhà cung cấp, đối tác, nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ bên thứ ba, hoặc

(b) việc người sử dụng vi phạm hoặc xâm phạm bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản dùng này hoặc bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào, hoặc

(c) việc người sử dụng xâm phạm các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm cả các Nhà Cung cấp Dịch vụ bên thứ ba được thu xếp thông qua Dịch vụ, hoặc

(d) việc người sử dụng dùng hoặc dùng không đúng Dịch vụ, Phần mềm và/hoặc Ứng dụng, hoặc

 1.     Miễn Trừ Trách Nhiệm

CÔNG TY KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ CAM ĐOAN, BẢO ĐẢM, HOẶC BẢO LÃNH NÀO VỀ ĐỘ TIN CẬY, KỊP THỜI, CHẤT LƯỢNG, SỰ PHÙ HỢP, TÍNH SẴN CÓ, TÍNH CHÍNH XÁC HOẶC HOÀN THIỆN CỦA DỊCH VỤ, ỨNG DỤNG VÀ/HOẶC PHẦN MỀM VÀ/HOẶC QUÀ TẶNG. CÔNG TY KHÔNG CAM ĐOAN HOẶC BẢO ĐẢM RẰNG

(A) VIỆC dùng DỊCH VỤ, ỨNG DỤNG VÀ/HOẶC PHẦN MỀM SẼ ĐƯỢC AN TOÀN, KỊP THỜI, KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI HOẶC VẬN HÀNH KẾT HỢP VỚI BẤT KỲ PHẦN CỨNG, PHẦN MỀM, HỆ THỐNG HOẶC DỮ LIỆU NÀO KHÁC,

(B) DỊCH VỤ VÀ/HOẶC QUÀ TẶNG SẼ ĐÁP ỨNG ĐƯỢC CÁC YÊU CẦU HOẶC MONG ĐỢI CỦA người sử dụng,

(C) BẤT KỲ DỮ LIỆU ĐƯỢC LƯU TRỮ NÀO SẼ CHÍNH XÁC HAY ĐÁNG TIN CẬY,

(D) CHẤT LƯỢNG CỦA BẤT KỲ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ, THÔNG TIN, QUÀ TẶNG HOẶC TÀI LIỆU KHÁC MÀ người sử dụng MUA HOẶC CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA ỨNG DỤNG SẼ ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU HOẶC MONG ĐỢI CỦA người sử dụng,

(E) CÁC LỖI HOẶC KHIẾM KHUYẾT TRONG ỨNG DỤNG VÀ/HOẶC PHẦN MỀM SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA, HOẶC

(F) ỨNG DỤNG HOẶC (CÁC) MÁY CHỦ CHO PHÉP ỨNG DỤNG HOẠT ĐỘNG SẼ KHÔNG CÓ VIRÚT HOẶC CÁC THÀNH PHẦN CÓ HẠI KHÁC, HOẶC

(G) ỨNG DỤNG VÀ/HOẶC PHẦN MỀM THEO DÕI người sử dụng HOẶC PHƯƠNG TIỆN ĐƯỢC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THỨ BA dùng. DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP CHO người sử dụng ĐÚNG TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG”. TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KIỆN, CAM ĐOAN VÀ BẢO ĐẢM, CHO DÙ ĐƯỢC THỂ HIỆN MỘT CÁCH RÕ RÀNG, NGỤ Ý, THEO LUẬT ĐỊNH HOẶC THEO PHƯƠNG THỨC KHÁC, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, BẤT KỲ BẢO ĐẢM NGẦM ĐỊNH VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI, SỰ PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, HOẶC KHÔNG VI PHẠM CÁC QUYỀN CỦA BÊN THỨ BA, THEO ĐÂY SẼ ĐƯỢC MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM TRONG PHẠM VI CAO NHẤT VÀ TỐI ĐA CÓ THỂ.

CÔNG TY KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ CAM ĐOAN, BẢO ĐẢM, HAY BẢO LÃNH ĐỐI VỚI ĐỘ TIN CẬY, TÍNH AN TOÀN, KỊP THỜI, CHẤT LƯỢNG, SỰ PHÙ HỢP HAY TÍNH SẴN CÓ CỦA BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA CỦA BÊN THỨ BA, DỊCH VỤ HOẶC QUÀ TẶNG CÓ ĐƯỢC HOẶC CÓ NGUỒN GỐC TỪ CÁC BÊN THỨ BA THÔNG QUA VIỆC dùng DỊCH VỤ, ỨNG DỤNG VÀ/HOẶC PHẦN MỀM. người sử dụng THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG TOÀN BỘ RỦI RO PHÁT SINH TỪ VIỆC dùng DỊCH VỤ, QUÀ TẶNG VÀ BẤT KỲ DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA NÀO, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA CỦA BÊN THỨ BA, VÀ/HOẶC QUÀ TẶNG LÀ HOÀN TOÀN THUỘC VỀ RIÊNG người sử dụng VÀ người sử dụng SẼ KHÔNG KIỆN ĐÒI CÔNG TY DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO.

 1. Chậm Trễ Do Internet

DỊCH VỤ, ỨNG DỤNG VÀ/HOẶC PHẦN MỀM CÓ THỂ CÓ NHỮNG HẠN CHẾ, CHẬM TRỄ, VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC XUẤT PHÁT TỪ VIỆC dùng INTERNET VÀ THÔNG TIN LIÊN LẠC THEO PHƯƠNG THỨC ĐIỆN TỬ BAO GỒM VIỆC THIẾT BỊ người sử dụng dùng HOẶC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THỨ BA dùng BỊ LỖI, KHÔNG CÓ KẾT NỐI, NẰM NGOÀI VÒNG PHỦ SÓNG, BỊ TẮT NGUỒN HOẶC KHÔNG HOẠT ĐỘNG. CÔNG TY KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ SỰ CHẬM TRỄ, LỖI CHUYỂN GIAO, CÁC THIỆT HẠI HAY TỔN THẤT PHÁT SINH TỪ NHỮNG VẤN ĐỀ TRÊN.

 1. Thông Báo

Công ty có thể gửi thông báo dưới dạng một thông báo chung trên Ứng dụng, qua thư điện tử đến địa chỉ thư điện tử của người sử dụng trong hồ sơ của Công ty, hoặc bằng văn bản gửi bằng thư đảm bảo hoặc thư trả trước đến địa chỉ của người sử dụng trong dữ liệu của Công ty. Thông báo đó sẽ được coi là đã gửi tới người sử dụng sau 48 giờ kể từ lúc gửi bưu điện (nếu được gửi bằng thư bảo đảm hoặc thư trả trước) hoặc sau 1 giờ sau khi gửi (nếu gửi bằng thư điện tử). người sử dụng có thể gửi thông báo cho Công ty (những thông báo này sẽ được coi là đã được gửi khi Công ty nhận được thông báo) bằng thư gửi qua bưu điện hoặc thư bảo đảm tới Công ty với các thông tin chi tiết liên hệ như được cung cấp trong Ứng dụng.

 1.  Điều Khoản Chung

Thỏa thuận chịu điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam, không liên quan đến việc lựa chọn hay mâu thuẫn quy định pháp luật của bất kỳ quyền tài phán nào, và bất kỳ tranh chấp, hành động, khiếu nại hay lý do khởi kiện xuất phát từ hay liên quan đến Điều khoản dùng hoặc Dịch vụ sẽ hoàn toàn thuộc quyền xét xử của tòa án Việt Nam mà người sử dụng đồng ý tuân theo.

Không có bất kỳ sự liên doanh, hợp tác, thỏa thuận lao động, hay quan hệ đại lý nào tồn tại giữa người sử dụng, Công ty hay bất kỳ bên cung cấp thứ ba nào được tạo thành từ Điều khoản dùng này hay từ việc dùng Dịch vụ.

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản dùng bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó sẽ bị xóa bỏ và các điều khoản còn lại sẽ được thi hành đến mức tối đa theo luật pháp. Việc này cũng áp dụng, không giới hạn, đối với các pháp luật áp dụng và quyền tài phán như nêu trên

Việc Công ty không thể thi hành bất kỳ quyền hay điều khoản nào của Điều khoản dùng không cấu thành sự khước từ những quyền hay điều khoản đó trừ khi được Công ty thừa nhận và chấp thuận dưới dạng văn bản. Điều khoản dùng bao gồm toàn bộ thỏa thuận giữa người sử dụng và Công ty và thay thế tất cả các đàm phán hoặc thảo luận trước đây, bằng văn bản hoặc bằng lời nói (nếu có) giữa các bên liên quan đến các vấn đề trong tài liệu này.

người sử dụng chấp thuận rằng Công ty có quyền chấm dứt Thỏa thuận này ngay lập tức trong trường hợp người sử dụng bị phát hiện đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào đã nêu trong Thỏa thuận này. Để tránh nghi ngờ, việc chấm dứt Thỏa thuận này không đòi hỏi Công ty phải bồi thường, bồi hoàn hoặc chi trả bất kỳ phí tổn nào mà người sử dụng phải chịu khi dùng Dịch vụ từ Nhà Cung cấp Dịch vụ theo Thỏa thuận này.